ZATOYA Info   År för år   Stamtavla   Syskon   Aktiviteter
 
KORNINGENS MENTALDEL

Zatoya möter läskig gubbe i skogen...
Testdatum 13/6 2004
Domare: Ingrid Tapper & Lena Ferm


  -3 -2 -1 +1 +2 +3
1. Tillgänglighet
Koeff. 15
Lömsk Aggressiv
Reserverad
Överdrivet tillgänglig Mindre tillgänglig Tillgänglig, öppen
2. Kamplust, jakt
Koeff. 8
Obefintlig Obetydlig Liten Myckert stor Måttlig Stor
3. Kamplust, social
Koeff. 6
Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig
4. Temperament
Koeff. 10
Slö Något slö Impulsiv Mycket livlig Mindre livlig Livlig
5. Skärpa
Koeff. 5
Stor med kvarstående aggressivitet Måttlig med kvarstående aggressivitet Obetydlig utan kvarstående aggressivitet Liten utan kvarstående aggressivitet Stor utan kvarstående aggressivitet Måttlig utan kvarstående aggressivitet
6. Försvarslust
Koeff. 5
Obefintlig Obetydlig Mycket stor Liten Stor Måttlig
7. Nervkonstitution
Koeff. 35
Höggradigt nervös Nervös Något nervös
Nervösa tendenser Relativt nervfast Nervfast
8. Hårdhet
Koeff. 8
Mycket hård Mycket vek Vek Hård Något vek Måttligt hård
9. Dådkraft
Koeff. 8
Obefintlig Obetydlig Liten Måttlig Stor Mycket stor
10. Skottfasthet
Intresse
- Skotträdd - skottberörd       + Skottfast
Resultat: + 98 poäng

Beskrivning av Zatoyas korning, samtliga moment

Resultat för övriga hundar i Z-kullen

Bilder från korningen