ZATOYA Info   År för år   Stamtavla   Syskon   Aktiviteter

Lydnad   Sök   Spår   Agility   Utställning   Ipo
LYDNADSKLASS ELIT
2005-04-24
Plats: Motala BK
Domare: Ingemar Andersson


moment koeff betyg poäng anteckningar
Sittande i grupp 3 10 30  
Platsliggning 2 10 20  
Fritt följ 3 5,5 16,5 Gnäller, slarvig position, ss
Stå, sitt, ligg under marsch 3 5 15 Pendlar, kraftigt DK, nosar
Inkallning med ställande och läggande 4 6 24 ngt sen start, tempovxl, dåligt avslut
Sändande med läggande & inkallande 4 0 0 Utför ej momentet
Apportering med dirigering 3 9,5 28,5 ss
Apportering metall & hopp över hinder 3 9 27 ss
Vittringsprov & apport 3 6,5 19,5 lätt tugg, ss
Fjärrdirigering 4 6 24 extra kom, flyttar sig

Totalpoäng: 204,5 p.
3:e pris
Plac. 2/2


Sittande i grupp


Sitter fint...

Titta på matte ska man göra! :o)

platsliggning


Zatoya fäller ofta in ena frambenet under platsliggningen
- något som jag struntar i att korrigera.

3 meter bakom på återgången... Vilken huvudvridning ;o)


Ställande på dumrutan. Snyggt!


Inkallning

Snyggt till konen!

Zatoya hittar inte rutan, och drar tillbaka till konen
och apporterar den istället...

Bra apporteringsdirigering!


Kast av metallapporten. Zatoya sitter still...


Iväg över hindret...

...och in med apporten

In med rätt vittringsapport

Och så fjärren. Ligg...

... sitt...

...stå...
Tack till Åsas sambo Martin som tagit korten åt mig!

Tillbaka